Ga naar hoofdinhoud
Klantenservice: 088-9007707 info@prikenergie.nl Bezoek ons op Facebook

Discount Energie FAQ

Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen over de wijzigingen van levering van uw energiecontract. Mocht uw vraag niet beantwoord worden op deze pagina dan kunt u deze mailen naar discount@prikenergie.nl. 

OVERGANG VAN DISCOUNT ENERGIE NAAR PRIKENERGIE

Waarom zit ik niet meer bij Discount Energie?

Discount Energie had een samenwerkingsovereenkomst met E&G Trading Wholesale. Discount Energie is niet in staat om aan haar financiële verplichtingen richting ons te voldoen. Hierdoor zijn wij genoodzaakt om deze samenwerking te beëindigen.

Waarom ben ik nu klant bij PrikEnergie?

De samenwerkingsovereenkomst met Discount Energie is beëindigd. Het contract dat u heeft getekend is van Discount Energie als wederverkoper van E&G Trading Wholesale. Om ervoor te zorgen dat u niet zonder energie komt, heeft E&G Trading Wholesale de levering van energie, tegen het door u afgesproken tarief, voortgezet. Wij doen dit onder ons label PrikEnergie.

PrikEnergie is de merknaam van E&G Trading Wholesale B.V.. De naam E&G Trading Wholesale B.V. is officiële naam van ons bedrijf, deze vind u terug op o.a. de site van de ACM en op uw bankafschrift als wij een bedrag incasseren.

CONTRACT

Ik heb toch helemaal geen contract getekend met PrikEnergie?

Jawel, u heeft een contract afgesloten met E&G Trading Wholesale B.V. via Discount Energie. U had dus al een contract met ons, alleen verliep de communicatie via Discount Energie.

PrikEnergie is het merk van E&G Trading Wholesale B.V.. U bent nu rechtstreeks klant bij ons, zonder tussenpersoon.

Zijn mijn contractvoorwaarden gewijzigd?

Het contract dat u met Discount Energie heeft afgesloten wordt door ons voortgezet. Dit betekent dat u dezelfde tarieven houdt tot de einddatum van het afgesproken contract. De voorwaarden van uw contract zijn niet gewijzigd.

Kan ik overstappen naar een andere leverancier?

Ja, dit kan. Het contract dat u bij Discount Energie had, hebben wij gerespecteerd. Hierdoor zijn wij genoodzaakt om bij een overstap een opzegvergoeding in rekening te brengen voor contractbreuk.

Uit coulance brengen wij bij een overstap de helft van de opzegvergoeding in rekening die u contractueel bent overeengekomen als u vóór 20 februari uw contract opzegt of bent overgestapt op deze datum.
De opzegvergoeding kunt u vinden in uw energiecontract. Tevens kunt u deze per e-mail bij ons opvragen via discount@prikenergie.nl.

 

VOORSCHOT EN BETALINGEN

Hoe gaat het nu met de betalingen?

In onderstaand overzicht vindt u duidelijk, welke gebeurtenis op welke datum gebeurt.

Belangrijke data zijn:
– 28/01: U ontvangt uw eindafrekening van Discount Energie en uw voorschotnota van PrikEnergie.
– 05/02: U ontvangt het restant van uw eindafrekening indien u een bedrag tegoed heeft óf u dient nog een bedrag te betalen, in dat geval wordt dit geïncasseerd.
-07/02: De eerste voorschotnota van PrikEnergie wordt afgeschreven.

Waarom moet ik nu plotseling veel meer betalen?

Uw voorschot is nu berekend op het laatst bekende standaard jaarverbruik. Dit standaard jaarverbruik wordt berekend door uw netbeheerder en zij doet dit op basis van uw meterstanden. Dit kan afwijken van het standaard jaarverbruik waarop Discount Energie uw voorschot berekend had. Hierdoor kan uw voorschotbedrag hoger zijn dan voorheen.

Kan ik een lager voorschot betalen?

Nee. Het voorschot wordt berekend op basis van de huidige prijzen en uw jaarverbruik. Dit geeft het meest reële beeld van uw verbruik en kosten.

Waarom krijg ik 2 voorschotfacturen van PrikEnergie?

Als uw betaalwijze automatische incasso is, dan heeft u inderdaad 2 voorschotfacturen ontvangen. Een voorschot brengen wij vooraf in rekening. U ontvangt een factuur over februari, deze wordt op 7 februari bij u geïncasseerd. Ook ontvangt een voorschotfactuur voor de volgende maand, maart. Deze wordt op 25 februari bij u geïncasseerd.

Kan ik mijn betaalwijze aanpassen?

Bij PrikEnergie kunt u kiezen voor handmatige betaling of betaling via automatische incasso. Voor handmatige betaling brengen wij extra kosten in rekening, namelijk € 1,21 per factuur inclusief BTW. Betaling via automatische incasso is gratis.

Wanneer begin ik met betalen?

Maakt u de facturen handmatig over? Dan is de betaaltermijn 14 dagen. Heeft u gekozen voor automatische incasso? Dan wordt de eerste voorschotfactuur op de 5de of 25ste van de maand geïncasseerd. Dit is afhankelijk van de datum waarop u de factuur heeft ontvangen.

 

Wanneer wordt mijn voorschot geïncasseerd?

U ontvangt elke 1e dag van de maand onze voorschotfactuur. Uw voorschot wordt maandelijks op de 25e dag afgeschreven.

Alleen bij de 1e facturen kan deze datum afwijken, zie kopje “Wanneer begin ik met betalen”.

 

 

Ik krijg nog geld terug van Discount Energie, van wie krijg ik dat dan nu?

Heeft u een jaar- of eindafrekening ontvangen met een teruggaaf óf heeft u een bedrag teveel betaald aan Discount Energie. Dan kunt u hiervoor contact opnemen met Discount Energie via telefoonnummer 070-2040323, per e-mail via info@discountenergie.nl of u kunt een contactformulier invullen op de website www.discountenergie.nl.

 

EINDAFREKENING DISCOUNT ENERGIE

Wanneer ontvang ik mijn eindafrekening van Discount Energie?

Uw contract met Discount Energie loopt tot en met 12 januari 2022.
De eindafrekening ontvangt u van Discount Energie en gaat over uw energieverbruik tot en met 12 januari 2022.
Discount Energie probeert uw eindafrekening uiterlijk 28 januari 2022 te hebben verstuurd. Echter krijgt u hem uiterlijk binnen 6 weken na de einddatum van het contract toegestuurd van Discount Energie. Voor het versturen van uw eindnota hebben wij uw meterstanden nodig. Zorg dat u de meterstanden spoedig aanlevert als PrikEnergie daarom vraagt.

 

Ik heb vragen over de eindafrekening, met wie moet ik contact opnemen?

U kunt hiervoor contact opnemen met Discount Energie via telefoonnummer 070-2040323, per e-mail via info@discountenergie.nl of u kunt een contactformulier invullen op de website www.discountenergie.nl.

Bij vragen over meterstanden kunt u contact opnemen met PrikEnergie, zie kopje “Meterstanden”.

 

Ik krijg nog geld terug van Discount Energie, van wie krijg ik dat dan nu?

Indien u nog geld tegoed heeft van Discount Energie, krijgt u dat van Discount Energie. U kunt hiervoor contact opnemen met Discount Energie via telefoonnummer 070-2040323, per e-mail via info@discountenergie.nl of u kunt een contactformulier invullen op de website www.discountenergie.nl.

Discount Energie zou de boete van mijn oude leverancier vergoeden. Wie regelt dit nu?

PrikEnergie zet het contract dat u gesloten heeft met Discount Energie voort tegen de overeengekomen contractuele voorwaarden. Afspraken die Discount Energie buiten het contract om met u gemaakt heeft, zoals bijvoorbeeld het vergoeden van een boete van een oude leverancier, blijft een afspraak tussen u en Discount Energie.

U kunt hiervoor contact opnemen met Discount Energie via telefoonnummer 070-2040323, per e-mail via info@discountenergie.nl of u kunt een contactformulier invullen op de website www.discountenergie.nl.

METERSTANDEN

Wie vraagt mijn meterstanden op?

Als u een slimme meter heeft, hoeft u hier niks voor te doen. De meterstand wordt dan automatisch uitgelezen. Heeft u geen slimme meter? Dan ontvangt u een e-mail van PrikEnergie met het verzoek om de meterstand door te geven. U kunt dit doen via de link die in de e-mail staat.

PrikEnergie zorgt ervoor dat de meterstand doorgegeven wordt aan Discount Energie. De meterstand die u aan PrikEnergie doorgeeft als beginstand, wordt dan door Discount Energie gehanteerd als eindstand op de eindafrekening.

De meterstanden op de eindafrekening kloppen niet?

PrikEnergie helpt u hiermee graag verder. Als de meterstanden niet kloppen, ontvangen wij graag een foto van de actuele meterstand. Op deze foto moet zowel de meterstand als het meternummer zichtbaar zijn. U kunt voor een correctieverzoek een e-mail sturen naar discount@prikenergie.nl.

OVERIGE VRAGEN

Waar kan ik een klacht indienen?

Wij vinden het zeer spijtig als u een klacht heeft en willen dit graag samen met u oplossen. Een klacht kunt u per e-mail indienen. Deze kunt u sturen naar discount@prikenergie.nl, vermeldt in het onderwerp dat het een klacht betreft.
Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk behandelen en u van een gepast antwoord voorzien, dit doen wij in ieder geval binnen 10 werkdagen.
Mocht u het alsnog niet eens zijn met de geboden oplossing, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de geschillencommissie energie. Zij zullen de klacht dan behandelen en een uitspraak doen.

Ik wil informatie van de overheid, waar kan ik terecht?

Als energieleverancier staan wij onder toezicht van de Autoriteit Consument & Markt, de ACM. ACM heeft een consumentenloket genaamd Consuwijzer. Op de site van Consuwijzer kunt u meer informatie vinden over de energiemarkt. Ook kunt u uw vraag stellen aan Consuwijzer. www.consuwijzer.nl

Back To Top